Zonne-energie toepassen

De energie van de zon kan op twee manieren worden benut:

Zonnewarmte: Met zonnecollectoren wordt de warmte van de zon direct benut voor verwarming en warmwater van de woning.

Zonnestroom: Met zonnepanelen wordt het zonlicht via een omvormer rechtstreeks omgezet in elektriciteit voor onze elektrische apparaten.

In Nederland ontvangen we gemiddeld vijftig maal (!) meer energie dan we totaal gebruiken, dus voor elektriciteitsproductie,  verwarmen, transport en industrie.

 Op het kaartje is de verdeling van de zoninstraling over de Benelux weergegeven. In ons land ontvangt het noordwesten (met name de Waddeneilenanden, de kop van Noord-Holland en Friesland) meer zonne-energie dan het oosten (5 tot 10%).

De stand van de collectoren en de panelen ten opzichte van de zon is ook van belang. Optimaal is een hoek van 35 graden naar het zuiden gericht. Afwijkingen tussen 20 en 50 graden en tussen zuidwest en zuidoost zijn niet zo kritisch, het vermindert de opbrengst met ten hoogste 10% (klik hier voor een nauwkeuriger berekening in uw situatie)