Opbrengst Zonnestroom afhankelijk van orientatie en hoek

Onderstaande tabel geeft een idee hoeveel de opbrengst van een zonnestroomsysteem vermindert (in %) als het systeem niet optimaal op het zuiden is gericht onder een hoek van 35 graden.

Als het systeem bijvoorbeeld op het zuidoosten is gericht op een dak met een hoek van 60 graden dan produceert het systeem 89% ten opzichte van de optimale situatie (zuid, 35%). Ofwel u verliest 11% ten opzichte van de maximale opbrengst. Met de tabel kunt u dus een inschatting maken wat voor uw specfieke  situatie de opbrengst zal zijn.