Zonne-energie

Zon: dé energiebron van de toekomst!

De zon is onze enige, onbeperkte en duurzame energiebron.  Alle energie die we gebruiken komt uiteindelijk van de zon. Ook de energie die in miljoenen jaren als kolen, olie en gas in de aardbodem is opgeslagen. Maar die raakt binnenkort op en de verbranding ervan leidt nu al tot grote klimaat- en milieuproblemen.

Dus waarom proberen we niet de energie van de zon rechtstreeks te benutten onder het motto:

De zonne-energie ligt voor 't oprapen!

 

Zonnestroom (PV) op eigen dak

Ik heb zelf twee zonnestroomsystemen op het dak die al heel wat elektriciteit hebben opgeleverd. Hiermee voorzie ik voor ruim 80% in mijn elektriciteitsbehoefte. Dit is niet alleen voor het milieu maar ook voor de de portemonnee zeer aantrekkelijk. Want ik heb mijn investering al in 7,5 jaar terugverdiend dus daarna is de elektriciteit echt gratis!

 Zie onderaan deze pagina de totaal geproduceerde zonnestroom van beide zonnesystemen 

Laatste  nieuws (30/1/2019)

Minister Wiebes heeft besloten dat de salderingsregeling (netprijs = terugleverprijs) nog tot 2021 gehandhaafd blijft.  Daarna wordt deze vervangen door een vergoeding per teruggeleverde kWh elektriciteit. Aan de hoogte en uitvoering van deze teruglevergoeding wordt nog gewerkt. Uitgangspunt hierbij is een terugverdientijd van maximaal 7 jaar. Ik verwacht dat uiteindelijk de energiebedrijven deze toekomstige regeling zullen gaan uitvoeren. 

Klik hier voor meer handige tips voor aanschaf, installatie en onderhoud van zonnepanelen!

 

Totaal geproduceerde zonnestroom van mijn zonnesystemen tot 1 maart 2019 is:

13052 kWh

goed voor ca. 6 jaar gratis elektriciteit!