Zonne-energie

Zon: dé energiebron van de toekomst!

De zon is onze enige, onbeperkte en duurzame energiebron.  Alle energie die we gebruiken komt uiteindelijk van de zon. Ook de energie die in miljoenen jaren als kolen, olie en gas in de aardbodem is opgeslagen. Maar die raakt binnenkort op en de verbranding ervan veroorzaakt  grote milieuproblemen.

Waarom proberen we dan niet de energie van de zon rechtstreeks te benutten! 

Zonnestroom op eigen dak

Ik heb zelf twee zonnestroomsystemen op het dak die al heel wat elektriciteit hebben opgeleverd. Hiermee voorzie ik voor ca. 80% in mijn elektriciteitsbehoefte. Dus zowel voor het milieu als de portemonnee een aantrekkelijke optie!

 Zie hieronder de totaal  geproduceerde zonnestroom van beide systemen 

Laatste  nieuws (11/9/2018)

Minister Wiebes heeft aan de 2de kamer gemeld dat de salderingsregeling nog een jaar extra blijft bestaan, dus tot en met 2020. Daarna wordt deze vervangen door een vergoeding per teruggeleverde kWh elektriciteit waarvan de hoogte nog niet bekend is.

Klik hier voor meer handige tips!

Totaal geproduceerde zonnestroom van mijn systemen tot 1 januari 2019:

12805 kWh

= ruim 6 jaar gratis elektriciteit!

Een Zonnig 2019!