Zonne-energie

Onze zon: dé energiebron voor de toekomst!

De zon is onze enige, onbeperkte en duurzame energiebron.  Alle energie die we gebruiken komt uiteindelijk van de zon. Zoals energie uit de wind en biomassa. Maar ook de energie die in miljoenen jaren als kolen, olie en gas in de aardbodem is opgeslagen. Maar die raakt binnenkort op en de verbranding ervan leidt nu al tot grote milieu- en klimaatproblemen.

Dus waarom zouden we niet proberen de energie van de zon rechtstreeks te benutten, immers:

Er is zonne-energie in overvloed!

 

Zonnestroom (PV) op eigen dak

Ik had zelf twee zonnestroomsystemen op het dak op mijn vorige woning. Kort geleden ben ik verhuisd en heb al snel een nieuw systeem op mijn nieuwe woning laten monteren dat al heel wat elektriciteit heeft opgeleverd. Daarmee hoop ik ruim in mijn eigen  elektriciteitsbehoefte te kunnen voorzien. Dit is niet alleen voor het milieu maar ook voor de portemonnee zeer aantrekkelijk. Want ik heb mijn investering al in ca. 5 jaar terugverdiend en met de huidige energieprijzen nog eerder! Daarna is de elektriciteit van de zon dus echt gratis!

Onderaan vind je de totaal geproduceerde zonne-energie (in kWh) van al mijn zonnesystemen samen.

 

Afbeelding

Het nieuwe zonnestroomsysteem op mijn nieuwe woning. Sinds 1 maart 2021 zijn hierop 11 zonnepanelen gemonteerd (zuidwest onder dakhoek van 50 graden) met een gezamelijk vermogen van 3740 Wp. De gemiddelde opbrengst is ca. 3600 kWh per jaar.

Laatste nieuws (juli 2023)

- Per 1 januari jl. wordt er geen BTW meer geheven op zonnepanelen (tot een maximaal vermogen van 15 kW per installatie). Dit scheelt een lastige en langdurige procedure om bij de Belastingdienst om de BTW terug te krijgen. Let op want bij uitbreiding en vervanging van de installatie moet de 19% BTW wel betaald worden!

- De afbouw van de salderingsregeling is  uitgesteld. Deze regeling zou op 1 januari 2023 ingaan maar het nieuwe kabinet heeft de afbouw van de salderingsregeling met 2 jaar uitgesteld. Als ook de 1ste Kamer ermee instemt wordt het nu 1 januari 2025. Helaas blijft de afbouwtijd hetzelfde.

. Toch blijft ook bij afbouw van de saldering investeren in zonne-energie rendabel want de terugverdientijd blijft ruim binnen de 6 jaar. En met de huidige prijs van energie nog veel eerder!

Bent u van plan om zonnepanelen te laten plaatsen?

Klik dan hier voor handige tips bij aanschaf van uw zonnepanelen!

De totaal geproduceerde elektriciteit van mijn zonnesystemen tot 1 december 2023:

26.971 kWh

Goed voor ca. 8000 Euro elektriciteitsbesparing en 15 ton minder CO2 -uitstoot!  😇