Zonne-energie

De Zon: dé energiebron voor onze toekomst!

De zon is onze enige, onbeperkte en duurzame energiebron.  Alle energie die we gebruiken komt uiteindelijk van de zon. Ook de energie die in miljoenen jaren als kolen, olie en gas in de aardbodem is opgeslagen. Maar die raakt binnenkort op en de verbranding ervan leidt nu al tot grote milieu- en klimaatproblemen.

Dus waarom zouden we niet proberen de energie van de zon rechtstreeks te benutten, immers:

Er is zonne-energie in overvloed!

 

Zonnestroom (PV) op eigen dak

Ik had zelf twee zonnestroomsystemen op het dak op mijn vorige woning. Kort geleden ben ik verhuisd en heb al snel een nieuw systeem op mijn nieuwe woning laten monteren dat al heel wat elektriciteit heeft opgeleverd. Daarmee hoop ik ruim in mijn eigen  elektriciteitsbehoefte te kunnen voorzien. Dit is niet alleen voor het milieu maar ook voor de portemonnee zeer aantrekkelijk. Want ik heb mijn investering al in ca, 6  jaar (en met BTW  teruggave al in 5 jaar) terugverdiend, en daarna is de elektriciteit van de zon dus echt gratis!

Onderaan vindt u de totaal geproduceerde zonne-energie (in kWh) van al mijn zonnesystemen samen.

 

Afbeelding

Het nieuwe zonnestroom-systeem op mijn nieuwe woning.

Sinds 1 maart zijn hierop 11 zonnepanelen gemonteerd (zuidwest onder dakhoek van 50 graden) met een gezamelijk vermogen van 3740 Wp. De geschatte opbrengst is ca. 3600 kWh per jaar.

Het laatste nieuws (april 2021)

De afbouw van de salderingsregeling wordt waarschijnlijk uitgesteld omdat de tweede Kamer het onderwerp controversieel heeft verklaard. Deze regeling zou op 1 januari 2023 ingaan maar wordrt daardoor zeker worden uitgesteld. Goed nieuws want het huidige financiële rendement blijft daardoor voorlopig nog  behouden. Bovendien bestaat er een kans dat het nieuwe kabinet regeling niet invoert!.

En voor VVE's:

Vanaf 1 maart jl. mag het hele dak bijvoorbeeld van een flat volgelegd worden met zonnepanelen. De geproduceerde elektriciteit moet dan wel rechtstreeks aan het net worden geleverd.

Bent u van plan om zonnepanelen te laten plaatsen?

Klik dan hier voor handige tips bij aanschaf en installatie van uw zonnepanelen!

De totaal geproduceerde elektriciteit van mijn zonnesystemen tot 1 december 2021:

19097 kWh 

Goed voor ca. 4000 Euro  elektriciteitsbesparing 

en ruim 10 ton minder CO2 -uitstoot!

😇