Zonne-energie

Zon: dé energiebron van de toekomst!

De zon is onze enige, onbeperkte en duurzame energiebron.  Alle energie die we gebruiken komt uiteindelijk van de zon. Ook de energie die in miljoenen jaren als kolen, olie en gas in de aardbodem is opgeslagen. Maar die raakt binnenkort op en de verbranding ervan leidt nu al tot grote klimaat- en milieuproblemen.

Dus waarom proberen we niet de energie van de zon rechtstreeks te benutten want:

De zonne-energie ligt voor 't oprapen!

 

Zonnestroom (PV) op eigen dak

Ik heb zelf twee zonnestroomsystemen op het dak die al heel wat elektriciteit hebben opgeleverd. Hiermee voorzie ik voor ruim 80% in mijn elektriciteitsbehoefte. Dit is niet alleen voor het milieu maar ook voor de de portemonnee zeer aantrekkelijk. Want ik heb mijn investering al in 7,5 jaar terugverdiend dus daarna is de elektriciteit echt gratis!

 Zie onderaan deze pagina de totaal geproduceerde zonnestroom van beide zonnesystemen 

Laatste  nieuws (30/1/2019)

Minister Wiebes heeft besloten dat de salderings- regeling (kWh-netprijs = terugleverprijs) nog tot 2021 gehandhaafd blijft. Daarna wordt deze vervangen door een (waarschijnlijk lagere) vergoeding per teruggeleverde kWh.

Heb je nu nog een oude kWh-draaispoelmeter probeer deze dan zo lang mogelijk te behouden. Zo weet je zeker dat je ook in de toekomst de volle prijs ontvangt voor de teruggeleverde stroom!

Klik hier voor meer handige tips voor aanschaf, installatie en onderhoud van zonnepanelen!

 

Totaal geproduceerde zonnestroom van mijn zonnesystemen tot 1 april 2019 is:

13060 kWh

goed voor ca. 6 jaar gratis elektriciteit!