Zonne-energie

Zon: dé energiebron van de toekomst!

De zon is onze enige, onbeperkte en duurzame energiebron.  Alle energie die we gebruiken komt uiteindelijk van de zon. Ook de energie die in miljoenen jaren als kolen, olie en gas in de aardbodem is opgeslagen. Maar die raakt binnenkort op en de verbranding ervan leidt nu al tot grote klimaat- en milieuproblemen.

Dus waarom proberen we niet de energie van de zon rechtstreeks te benutten want:

Zonne-energie ligt voor 't oprapen!

Zonnestroom (PV) op eigen dak

Ik heb zelf twee zonnestroomsystemen op het dak die al heel wat elektriciteit hebben opgeleverd. Hiermee voorzie ik voor ruim 80% in mijn elektriciteitsbehoefte. Dit is niet alleen voor het milieu maar ook voor de de portemonnee zeer aantrekkelijk. Want ik heb mijn investering al in 7,5 jaar terugverdiend dus daarna is de elektriciteit echt gratis!

 Zie onderaan deze pagina de totaal geproduceerde zonnestroom van beide zonnesystemen. 

Laatste  nieuws (25 april 2019)

Minister Wiebes heeft besloten dat de salderings- regeling (kWh-netprijs = terugleverprijs) nog tot  in 2023 in zijn huidige vorm gehandhaafd blijf, dus nog 3,5 jaar. Daarna wordt de regeling over een periode van 8 jaar afgebouwd, dus tot en met 2030.  Met andere woorden, u krijgt ieder jaar minder voor uw teruggeleverde elektriciteit.

NB U denkt misschien 'dan houd ik gewoon mijn oude kWh-draaispoelmeter'  maar deze moet voor 2023 vervangen worden door een digitale meter met dubbel telwerk.

Klik hier voor meer handige tips voor aanschaf, installatie en onderhoud van zonnepanelen!

 

De totaal geproduceerde elektriciteit van mijn zonnesystemen tot 1 juli 2019 is:

13783 kWh

goed voor bijna 7 jaar gratis elektriciteit!