Zonne-energie

De Zon: dé energiebron voor onze toekomst!

De zon is onze enige, onbeperkte en duurzame energiebron.  Alle energie die we gebruiken komt uiteindelijk van de zon. Ook de energie die in miljoenen jaren als kolen, olie en gas in de aardbodem is opgeslagen. Maar die raakt binnenkort op en de verbranding ervan leidt nu al tot grote milieu- en klimaatproblemen.

Dus waarom zouden we niet proberen de energie van de zon rechtstreeks te benutten, immers:

Er is zonne-energie in overvloed!

 

Zonnestroom (PV) op eigen dak

Ik had zelf twee zonnestroomsystemen op het dak op mijn vorige woning. Kort geleden ben ik verhuisd en heb al snel een nieuw systeem op mijn nieuwe woning laten monteren dat al heel wat elektriciteit heeft opgeleverd. Daarmee hoop ik ruim in mijn eigen  elektriciteitsbehoefte te kunnen voorzien. Dit is niet alleen voor het milieu maar ook voor de portemonnee zeer aantrekkelijk. Want ik heb mijn investering al in ca, 6  jaar (en met BTW  teruggave al in 5 jaar) terugverdiend, en daarna is de elektriciteit van de zon dus echt gratis!

Onderaan vindt u de totaal geproduceerde zonne-energie (in kWh) van al mijn zonnesystemen samen.

 

Afbeelding

Het nieuwe zonnestroom-systeem op mijn nieuwe woning.

Sinds 1 maart zijn hierop 11 zonnepanelen gemonteerd (zuidwest onder dakhoek van 50 graden) met een gezamelijk vermogen van 3740 Wp. De geschatte opbrengst is ca. 3600 kWh per jaar.

Laatste nieuws (januari 2022)

De afbouw van de salderingsregeling is  uitgesteld omdat de tweede Kamer het onderwerp controversieel heeft verklaard. Deze regeling zou op 1 januari 2023 ingaan maar het nieuwe kabinet gaat waarschijnlijk de afbouw van de salderingsregeling opnieuw 1 jaar uitstellen omdat de energiebedrijven de administratie niet op tijd in orde krijgen. Het wordt dan dus 1 januari 2024.

Bent u van plan om zonnepanelen te laten plaatsen?

Klik dan hier voor handige tips bij aanschaf en installatie van uw zonnepanelen!

De totaal geproduceerde elektriciteit van mijn zonnesystemen tot 1 januari 2022:

19138 kWh 

Goed voor ca. 4000 Euro  elektriciteitsbesparing 

en ruim 10 ton minder CO2 -uitstoot!

😇