Zonne-energie

De Zon: dé energiebron voor onze toekomst!

De zon is onze enige, onbeperkte en duurzame energiebron.  Alle energie die we gebruiken komt uiteindelijk van de zon. Ook de energie die in miljoenen jaren als kolen, olie en gas in de aardbodem is opgeslagen. Maar die raakt binnenkort op en de verbranding ervan leidt nu al tot grote milieu- en klimaatproblemen.

Dus waarom proberen we niet de energie van de zon rechtstreeks te benutten, immers:

Er is zonne-energie in overvloed!

 

Zonnestroom (PV) op eigen dak

Ik heb zelf twee zonnestroomsystemen op het dak die al heel wat elektriciteit hebben opgeleverd. Hiermee voorzie ik voor ca. 90% in mijn elektriciteitsbehoefte. Dit is niet alleen voor het milieu maar ook voor de portemonnee zeer aantrekkelijk. Want ik heb mijn investering al in 7,5 jaar terugverdiend dus daarna is de elektriciteit van de zon echt gratis!

 Zie onderaan de totaal geproduceerde zonne-energie (in kWh)  van beide zonnesystemen.

 

Het laatste nieuws (8 oktober 2020)

De definitieve afbouw van de salderingsregeling is bekend en wordt binnenkort in de tweede kamer behandeld. Van 2023 tot en met 2030 neemt de saldering van de teruggeleverde elekriciteit af met 9% per jaar en gaat eind 2031  naar 0%. Dit gaat natuurlijk ten koste van het financieel rendement. De winst op de investering loopt dan terug van ca. 6% naar 4%. Een flinke aderlating maar nog altijd veel meer dan u aan rente bij de bank ontvangt.

De aanschaf van een zonnesysteem blijft dus nog steeds financieel aantrekkelijk! 

Voor de teruggeleverde maar niet gesaldeerde kWh's wordt gewerkt aan een regeling waarbij u altijd 80% van het eigen tarief (exclusief belastingen) terugkrijgt. Uitgaande van een gemiddelde prijs van 22 ct per kWh krijgt u dan voor de niet gesaldeerde kWh's ongeveer  11 à 12 ct per kWh terug. Dit is dus ongeveer de helft van wat u betaalt als u een kWh elektriciteit van het net afneemt.

Bent u van plan om zonnepanelen te laten plaatsen?

Klik dan hier voor handige tips bij aanschaf en installatie van uw zonnepanelen!

De totaal geproduceerde elektriciteit van mijn zonnesystemen tot 1 januari 2021 is:

 

 

16519 kWh 

Goed voor 8 jaar gratis elektriciteit

en ca. 10 ton CO2 besparing!

😇