Zonne-energie

Zon: dé energiebron van de toekomst!

De zon is onze enige, onbeperkte en duurzame energiebron.  Alle energie die we gebruiken komt uiteindelijk van de zon. Ook de energie die in miljoenen jaren als kolen, olie en gas in de aardbodem is opgeslagen. Maar die raakt binnenkort op en de verbranding ervan veroorzaakt  grote milieuproblemen.

Waarom proberen we niet de energie van de zon direct te benutten! 

Zonnestroom op eigen dak

Ik heb zelf twee zonnestroomsystemen op het dak die al heel wat elektriciteit hebben opgeleverd. Hiermee voorzie ik voor ca. 80% in mijn elektriciteitsbehoefte. Dus zowel voor het milieu als de portemonnee een aantrekkelijke optie!

 Zie hieronder de totaal  geproduceerde zonnestroom van beide systemen 

Laatste  nieuws

Onlangs is de Stichting Garantiefonds Zonne-energie opgericht. Zij nemen de aanbetaling over in geval van faillisement van de installateur. Wel moet U dan een keuze maken uit de bij de stichting aangesloten installatiebedrijven.

Klik hier voor meer handige tips!

Totaal geproduceerde zonnestroom van beide systemen t/m juli 2018:

12242 kWh

(=2815 Euro)