Zonne-energie

Zon: dé energiebron van de toekomst!

De zon is onze enige, onbeperkte en duurzame energiebron.  Alle energie die we gebruiken komt uiteindelijk van de zon. Ook de energie die in miljoenen jaren als kolen, olie en gas in de aardbodem is opgeslagen. Maar die raakt binnenkort op en de verbranding ervan leidt nu al tot grote klimaat- en milieuproblemen.

Dus waarom proberen we niet de energie van de zon rechtstreeks te benutten, immers:

zonne-energie ligt voor 't oprapen!

 

Zonnestroom (PV) op eigen dak

Ik heb zelf twee zonnestroomsystemen op het dak die al heel wat elektriciteit hebben opgeleverd. Hiermee voorzie ik voor ruim 80% in mijn elektriciteitsbehoefte. Dit is niet alleen voor het milieu maar ook voor de de portemonnee zeer aantrekkelijk. Want ik heb mijn investering al in 7,5 jaar terugverdiend dus daarna is de elektriciteit van de zon echt gratis!

 Zie onderaan de totaal geproduceerde zonne-energie (in kWh)  van beide zonnesystemen.

 

Laatste Nieuws (1 april 2020)

De definitieve afbouw van de salderingsregeling is bekend. Van 2023 tot en met 2030 neemt de saldering van de teruggeleverde elekriciteit af met 9% per jaar en gaat eind 2031  in een keer naar 0%. Dit gaat natuurlijk ten koste van het financieel rendement. De winst op de investering loopt dan terug van  ca. 6% naar 4%. Een flinke aderlating maar nog altijd veel meer dan u aan rente bij de bank ontvangt. De aanschaf van een zonnesysteem blijft dus nog steeds zeer aantrekkelijk! 

Voor de teruggeleverde maar niet gesaldeerde kWh's wordt gewerkt aan een regeling waarbij u altijd 80% van het eigen tarief (exclusief belastingen!) terugkrijgt. Uitgaande van een gemiddelde prijs van 22 ct per kWh krijgt u dan voor de niet gesaldeerde kWh's ongeveer  11 à 12 ct per kWh terug. Dit is dus ongeveer de helft van wat u betaalt als u een kWh elektriciteit van het net afneemt.

Bent u van plan om zonnepanelen te laten plaatsen?

Klik dan hier voor handige tips bij aanschaf en installatie van uw zonnepanelen!

De totaal geproduceerde elektriciteit van mijn zonnesystemen tot 1 april 2020 is:

 

 

14812 kWh 

goed voor ruim 7 jaar gratis elektriciteit 😇