Zonne-energie

Zon: dé energiebron voor onze toekomst!

De zon is onze enige, onbeperkte en duurzame energiebron.  Alle energie die we gebruiken komt uiteindelijk van de zon. Ook de energie die in miljoenen jaren als kolen, olie en gas in de aardbodem is opgeslagen. Maar die raakt binnenkort op en de verbranding ervan leidt nu al tot grote milieu- en klimaatproblemen.

Dus waarom zouden we niet proberen de energie van de zon rechtstreeks te benutten, immers:

Er is zonne-energie in overvloed!

 

Zonnestroom (PV) op eigen dak

Ik had zelf twee zonnestroomsystemen op het dak op mijn vorige woning. Kort geleden ben ik verhuisd en heb al snel een nieuw systeem op mijn nieuwe woning laten monteren dat al heel wat elektriciteit heeft opgeleverd. Daarmee hoop ik ruim in mijn eigen  elektriciteitsbehoefte te kunnen voorzien. Dit is niet alleen voor het milieu maar ook voor de portemonnee zeer aantrekkelijk. Want ik heb mijn investering al in ca. 5 jaar terugverdiend en met de huidige energieprijzen nog eerder! Daarna is de elektriciteit van de zon dus echt gratis!

Onderaan vind je de totaal geproduceerde zonne-energie (in kWh) van al mijn zonnesystemen samen.

 

Afbeelding

Het nieuwe zonnestroom-systeem op mijn nieuwe woning.

Sinds 1 maart zijn hierop 11 zonnepanelen gemonteerd (zuidwest onder dakhoek van 50 graden) met een gezamelijk vermogen van 3740 Wp. De geschatte opbrengst is ca. 3600 kWh per jaar.

Laatste nieuws (mei 2023)

- De Europese Commissie en de Tweede en Eerste kamer hebben het verlagen van het BTW tarief naar 0% op zonnepanelen goedgekeurd. Dus per 1 januari jl. wordt er geen BTW meer geheven op zonnepanelen (tot een maximaal vermogen van 15 kW per installatie). Dit scheelt een lastige en langdurige procedure om bij de Belastingdienst om de BTW terug te krijgen. 

- De afbouw van de salderingsregeling is  uitgesteld. Deze regeling zou op 1 januari 2023 ingaan maar het nieuwe kabinet heeft de afbouw van de salderingsregeling met 2 jaar uitgesteld. Als ook de 1ste Kamer ermee instemt wordt het nu 1 januari 2025. Helaas blijft de afbouwtijd hetzelfde. Toch blijft investeren in zonne-energie rendabel want de terugverdientijd blijft ruim binnen de 6 jaar. En met de huidige prijsverhogingen van energie nog veel eerder!

Bent u van plan om zonnepanelen te laten plaatsen?

Klik dan hier voor handige tips bij aanschaf en installatie van uw zonnepanelen!

De totaal geproduceerde elektriciteit van mijn zonnesystemen tot 1 mei 2023:

24430 kWh

Goed voor ca. 7500 Euro elektriciteitsbesparing en 14 ton minder CO2 -uitstoot!  😇