Zonnepanelen met zonnecellen (meestal silicium gemaakt van zand) zetten zonlicht om in elektriciteit. Om deze elektriciteit geschikt te maken voor gebruik in huis wordt deze via een omvormer omgezet in de netspanning (230V). Als de geproduceerde elektriciteit in huis niet nodig is wordt deze automatisch via de elektricitetismeter op het openbare net gezet. De ouderwetse draaispoel kWh-meter loopt dan terug en dus ook je energienota!

Zonnestroom

Ook de moderne digitale meter registreert nauwkeurig de teruggeleverde stroom met een apart telwerk. Bij de afrekening wordt de afgenomen en teruggeleverde kWh's van elkaar afgetrokken en betaal je  alleen de netto verbruikte elektriciteit.

Voor dekking van het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden zijn circa 12 zonnepanelen nodig (= 3 kW). Deze leveren jaarlijk bij optimale plaatsing gemiddeld  2700 kWh. 

De kosten voor de zonnepanelen zijn de laatste jaren sterk gedaald. Met de huidige gemiddelde prijs van 1500 Euro per kW komt dit systeem inclusief installatie op 4500 Euro. Bij een elektriciteitsprijs van 23 cent per kWh is de besparing jaarlijks ruim 600 Euro en zijn de aanschafkosten dus al in 7,5 jaar terugverdiend!

Verschillende daken met zonnepanelen