Zonnepanelen met zonnecellen (meestal silicium gemaakt van zand) zetten zonlicht om in elektriciteit. Om deze elektriciteit geschikt te maken voor gebruik in huis wordt deze via een omvormer omgezet in de netspanning (230V). Als de geproduceerde elektriciteit in huis niet nodig is wordt deze automatisch via de elektriciteitsmeter op het openbare net gezet. De ouderwetse draaispoel kWh-meter loopt dan terug en dus ook je energienota! 

Zonnestroom

Ook de moderne digitale meter registreert nauwkeurig de teruggeleverde stroom met een apart telwerk. Bij de afrekening wordt de afgenomen en teruggeleverde kWh's van elkaar afgetrokken en betaal je  alleen de netto verbruikte elektriciteit. Dit heet salderen.

Voor dekking van het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden zijn circa 12 zonnepanelen nodig (ca. 3,3 kW). Deze leveren jaarlijks bij optimale plaatsing gemiddeld  3000 kWh.

De kosten voor de zonnepanelen zijn de laatste jaren sterk gedaald. Bij de huidige prijs van ca. 1300 Euro per kW komt dit systeem inclusief installatie op ca 4300 Euro. Met de  elektriciteitsprijs van ca. 23 cent per kWh is de jaarlijkse besparing bijna 700 Euro. De aanschafkosten zijn in dit voorbeeld dus al in ruim 6  jaar terugverdiend!

Verschillende daken met zonnepanelen