Tips 

Vòòr aanschaf:

 • Kijk eerst of uw huis geschikt is voor zonnepanelen zoals voldoende zongericht dakoppervlak, niet te veel beschaduwing door bomen, schoorstenen, nabijgelegen gebouwen etc.  Hiervoor kunt u de Zonatlas raadplegen. Type uw postcode en huisnummer in en u krijgt een eerste indruk van het geschikte dakoppervlak, de kosten, opbrengsten en terugverdientijd.
 • Kies de installatie niet te groot. Want als je per jaar meer kWh's produceert dan je verbruikt, krijg  je voor de te veel  geproduceerde kWh's meestal  minder terug van het energiebedrijf (5 a 10 cent ipv gemiddeld 23 cent per kWh). 
 • Kies een installatiebedrijf met aantoonbare ervaring op gebied van zonne-energie en bij voorkeur met Zonnekeur. Vraag zonodig referenties en ga daar kijken.
 • Sinds kort is de Stichting Garantiefonds Zonne-energie opgericht. Zij neemt de aanbetaling over in geval van faillisement van de installateur. Wel moet U dan een keuze maken uit de bij de stichting aangesloten installateurs.
 • Vraag zeker 3 offertes aan want de prijzen kunnen behoorlijk uiteenlopen. Reken bij het vergelijken van de offertes de prijs per kWp (= maximale vermogen van het systeem) uit. De offertes zijn dan goed op prijs met elkaar te vergelijken door de totale kosten te delen door het maximale vermogen (kWp) van het beoogde systeem. Een totaalprijs van ca. 1250 Euro per kW (1,25 Euro per W) is momenteel een gangbare richtprijs. Dit is een totaalprijs dus inclusief zonnepanelen, inverter, bekabeling, aansluiting op aparte groep in meterkast, de volledige installatie en BTW. Dus een systeem van bijv. 3 kW kost momenteel om en nabij 3750 Euro.
 • Let erop dat de panelen niet beschaduwd worden door bijv. een dakkapel of rook- of ventilatiekanalen, zeker niet op het midden van de dag, want dan wordt de hele installatie nagenoeg uitgeschakeld. En blijf minimaal 50 cm van de dakranden af omdat daar de windbelasting het hoogst is. Dus overleg met de installateur over een slim legplan. Let hierbij ook op een nette uitlijning van de zonnepanelen zodat een 'rustig'  dak ontstaat.
 • De optimale plaatsing is zuidelijk gericht onder een hoek van 35 graden. Zo'n  installatie zal gemiddeld per jaar 900 kWh per geïnstalleerde kWp produceren.  Afwijkingen tussen 20 en 50 graden en zuid-west en zuid-oost zijn niet zo kritisch. Het vermindert de opbrengst met ten hoogste 10%. .Klik hier voor een nauwkeuriger berekening in uw situatie.
 • Bij aanschaf van een zonne-energiesysteem voor een nieuwe woning kunt u 6% extra hypotheek krijgen, dus tot  106% van de waarde van de woning.
 • En tenslotte: let op bij nieuwbouw! Het komt regelmatig voor dat het zonnestroom-systeem veel te duur wordt begroot, soms wel tot het dubbele van de gangbare prijs!

Tijdens installatie:

 • Let er op dat de installatie op een aparte groep in de meterkast wordt aangesloten (is verplicht!).
 • Check bij oplevering samen met installateur of de installatie goed werkt, dus geeft de omvormer aan dat er elektriciteit wordt geleverd en kunt u dit aflezen op uw mobiel.
 • Vergeet niet de BTW op de installatie terug te vragen van de Belastingsienst via het formulier zonnepaneelhouders. Sinds kort kan dit nog tot maximaal 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de installatie is geplaatst. Tot voor kort mocht u ook bij nieuwbouw nog voor het bezette dakdeel BTW terugvragen, maar de Belastingdienst weigert tot op heden deze BTW uit terug te betalen. Er zijn al enkele bezwaarschriften ingediende dus hopelijk is dit snel opgelost.
 • Een zoninstallatie moet net als uw huis verzekerd zijn tegen stormschade, hagel etc. Omdat hij vast aan het huis zit valt hij onder de opstalverzekering. Meld wel bij je verzekeraar dat er zonnepanelen geplaatst zijn en de aanschafwaarde daarvan. Soms is het automatisch meeverzekerd, is dit niet het geval dan  kost het u enkele euro's per jaar meer. 

In bedrijf:

 • Als het zonnesysteem eenmaal is geplaatst kun je bij energieleveren.nl het systeem laten registreren. Er wordt dan op korte termijn gratis een digitale meter gemonteerd. Je kunt er ook voor kiezen om de huidige draaispoelmeter zo lang mogelijk te behouden want dan weet je zeker dat je de volle prijs (= kWh-netprijs) krijgt voor de teruggeleverde zonne-energie, zeker als de nieuwe terugleververgoeding van kracht wordt (naar verwachting per 1 januari 2020).
 • Schoonmaken van de zonnepanelen is meestal niet nodig omdat ze in ons klimaat automatisch schoon spoelen door de regen. Verwijder wel vogelpoep, bladeren e.d. want die kunnen de opbrengst flink verlagen. Doe dit bij voorkeur met water en spons. Beslistg agressieve schuur- of schoonmaakmiddelen gebruiken!
 • Kun je via een webcontact met de leverancier van de omvormer de opbrengst volgen op je mobiel of computer, maak daar dan gebruik  want dat geeft je veel plezier en inzicht in de opbrengst van je zonnestroomsysteem.
 • Controleer na een jaar hoeveel de installatie heeft opgeleverd en vergelijk dit met de voorgespiegelde opbrengst door de installateur. Als de afwijking naar beneden meer dan 15% is, neem dan contact op met het installatiebedrijf om te laten controleren of het systeem naar behoren werkt.

 

Voor meer informatie