Tips 

Vòòr aanschaf:

 • Kijk eerst of uw huis geschikt is voor zonnepanelen zoals zongericht dakoppervlak en niet te veel beschaduwing door bomen, schoorstenen, dakkapel en nabijgelegen gebouwen.  Hiervoor kunt u de Zonatlas raadplegen. Type uw postcode en huisnummer in en u krijgt een eerste indruk van het geschikte dakoppervlak, de kosten, opbrengsten en terugverdientijd.
 • Kies de installatie niet te groot. Want als je per jaar meer kWh's produceert dan je verbruikt, krijg  je voor de te veel  geproduceerde kWh's meestal  veel minder terug van het energiebedrijf, namelijk 5 à 10 cent ipv het huidig gemiddeld van 35  cent per kWh. Maar als je in de toekomst van plan bent om een elektrische auto en/of een warmtepomp aan te schaffen kun je hiervoor alvast extra panelen laten plaatsen.
 • Let ook op de salderingsregeling. Hierbij worden de geproduceerde zon-kWh's afgetrokken van de afgenomen elektriciteit van het energiebedrijf (dus netprijs = terugleverprijs). Maar deze wordt naar verwachting per 1 januari 2025 aangepast. Dan wordt de regeling namelijk over een periode van 6 jaar afgebouwd, dus tot en met 2030.  Met andere woorden, u krijgt dan per jaar ca, 17% minder voor uw teruggeleverde elektriciteit. Toch blijft ook bij afbouw van de saldering investeren in zonne-energie rendabel want de terugverdientijd blijft ruim binnen de 6 jaar. En met de huidige prijs van energie nog veel eerder! 
 • Kies een installatiebedrijf met aantoonbare ervaring op gebied van zonne-energie en bij voorkeur aangesloten is bij de installatiebranche Techniek Nederland. Bekijk de reviews van dat bedrijf op internet en vraag zonodig referenties en ga daar kijken.
 • Enkele jaren terug  is de Stichting Garantiefonds Zonne-energie opgericht. Zij neemt de aanbetaling over in geval van faillisement van de installateur. Ook wordt (het afmaken van) de installatie overgenomen door een uit de bij de stichting aangesloten installateur.
 • Vraag zeker 3 offertes aan want de prijzen kunnen behoorlijk uiteenlopen. Om de offertes goed op prijs te vergelijken kunt u de totale systeemkosten te delen door het maximale vermogen (kilowattpiek of afgekort kWp). Een prijs van ca.1250 Euro per kWp (of 1,25 Euro per Wp) is momenteel een gangbare richtprijs. Dit is een totaalprijs inclusief zonnepanelen, inverter, bekabeling, aansluiting op aparte groep in meterkast en de volledige installatie. Dus een systeem van bijv. 4 kWp (ca. 10 panelen) kost momenteel om en nabij €5000. Maar let op de prijzen kunnen flink uiteenlopen van ca. €4000 tot €6000!
 • Let erop dat de panelen niet beschaduwd worden door bijv. een dakkapel of rook- of ventilatiekanalen, zeker niet op het midden van de dag want dan wordt de hele installatie nagenoeg uitgeschakeld. Blijf ook minimaal 50 cm van de dakranden en nok af omdat daar de windbelasting het hoogst is. Overleg daarom met de installateur over een slim legplan. Let hierbij ook op een nette uitlijning van de zonnepanelen zodat een 'rustig'  dakbeeld ontstaat. In geval van onvermijdelijke beschaduwing kunt u per paneel of enkele panelen een optimizer laten plaatsen waardoor de schaduw minder invloed.
 • De optimale plaatsing is zuidelijk gericht onder een hoek van 35 graden.  In deze opstelling zal de installatie jaarlijks gemiddeld ca. 900 kWh per geïnstalleerde kWp produceren.  Afwijkingen tussen 20 en 50 graden en zuid-west en zuid-oost zijn niet zo kritisch. Het vermindert de opbrengst met ten hoogste 10%. Klik hier voor een nauwkeuriger berekening voor uw situatie.
 • Bij aanschaf van een zonne-energiesysteem voor een nieuwe woning kunt u 6% extra hypotheek krijgen, dus tot  106% van de waarde van de woning. Bovenden stijgt de aan de gemiddelde huizenprijs gekoppelde kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) met ingang van 1 januari 2020 van 290.000 naar 310.000 euro. Voor woningen met zonnepanelen is dat dus zelfs 328.600 euro!
 • Per 1 januari 2023 wordt er geen BTW meer geheven op zonnepanelen (tot een maximaal vermogen van 15 kW per installatie). Dit scheelt een lastige en langdurige procedure om bij de Belastingdienst om de BTW terug te krijgen zoals tot dan toe nodig was. Let op want bij uitbreiding en vervanging van de installatie moet de 19% BTW wel betaald worden!
 • En tenslotte: let op bij nieuwbouw! Het komt regelmatig voor dat het zonnestroom-systeem veel te duur wordt begroot, soms wel tot het dubbele van de gangbare prijs!

 

Tijdens installatie:

 • Controleer bij de start van de installatie of het merk en type van de panelen volledig overeenkomen met wat is aangeboden in de offerte. Zo kan de typenaam kleine verschillen vertonen maar grote gevolgen hebben. Stel u heeft Loghi panelen besteld met het type nummer LR6-60PB 305M maar u krijgt LR-60PB 285M. Dat laatste getal in het typenummer staat voor het vermogen dus het laatste paneeltype heeft een vermogen dat 20W minder is dan beloofd! Dat levert per paneel over 25 jaar per paneel een gemiddelde opbrengstvermindering van niet minder dan 450 kWh ofwel ruim 100 Euro!
 • Let er op dat de installatie op een aparte groep in de meterkast wordt aangesloten (is verplicht!).
 • Check bij oplevering samen met installateur of de installatie goed werkt, dus geeft de omvormer aan dat er elektriciteit wordt geleverd en kunt u dit aflezen op uw mobiel. Let ook op zichtbare bekabeling, achtergebleven verpakkingsmateriaal e.d.
 • Een zoninstallatie moet net als uw huis verzekerd zijn tegen stormschade, hagel etc. Omdat hij vast aan het huis zit valt hij onder de opstalverzekering. Meld daarom bij uw verzekeraar dat er zonnepanelen geplaatst zijn en de aanschafwaarde daarvan. Soms is het automatisch meeverzekerd, is dit niet het geval dan kost het u meestal enkele euro's per jaar meer. 

In bedrijf:

 • Als het zonnesysteem eenmaal is geplaatst ben je wettelijk verplicht het het nieuwe zonnesysteem bij energieleveren.nl te laten registreren. Er wordt dan op korte termijn gratis een digitale meter gemonteerd ter vervanging van de oude kWh-draaispoelmeter.
 • Schoonmaken van de zonnepanelen is meestal niet nodig omdat ze in ons klimaat automatisch schoonspoelen door de regen (vanaf een dakhoek van 10 graden). Verwijder wel vogelpoep, bladeren e.d. want die kunnen de opbrengst flink verlagen. Doe dit bij voorkeur met gedemineraliseerd water en een zachte spons. Beslist geen agressieve schuur- of schoonmaakmiddelen gebruiken!
 • Kun je via een webcontact met de leverancier van de omvormer de opbrengst volgen op je mobiel of computer, maak daar dan gebruik  want dat geeft je veel plezier en inzicht in de opbrengst van je zonnestroomsysteem.
 • Controleer na een jaar hoeveel de installatie heeft opgeleverd en vergelijk dit met de voorgespiegelde opbrengst door de installateur. Als de afwijking naar beneden meer dan 10 a 15% is, neem dan contact op met het installatiebedrijf om te laten controleren of het systeem naar behoren werkt.
 • Sneeuw op de zonnepanelen? Laat het rustig liggen want het opbrengstverlies is laag in de winter . En als  de zon een gaatje vindt door het sneeuwdek zal de sneeuw snel smelten. Probeer het niet zelf te verwijderen want dat is gevaarlijk voor uzelf en kan de zonnepanelen berschadigen. En als u dat toch wilt, doe het dan vanaf de grond met een telescopische raamwisser.
 • Het kan gebeuren dat bij hoge zoninstraling de omvormer het zonnesysteem regelmatig uitschakelt. Het kan dan zijn dat de omvormer nog op de oude maximale netspanning van 243,8 V is ingesteld. Vraag de instalateur dan om dit te controleren en zonodig te verhogen naar 253 V.  

 

Voor meer informatie